Những câu chuyện của nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin – Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED). Hà Nội: Thế Giới. 2004.

Làm dịu “Nỗi đau Da cam”: Lương tri và hành động, Quỹ Bảo trợ Nạn nhân Chất độc Da cam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao Ðộng. 2003.