Vietnamese Language

Legal documents from VAORRC lawsuits and other court proceedings in the United States seeking justice for the victims of Agent Orange.

Chất Da cam

Hội Y tế Cộng đồng Hoa Kỳ (APHA)

Bản tóm tắt (Dioxin Abstract and Summary)

Nghiên cứu biến đổi một số chỉ tiêu sinh học về di truyền, miễn dịch, sinh hoá, huyết học ở bệnh nhân có nguy cơ phơi nhiễm với dioxin

The US Court of Appeals delivered a mistaken and unjust decision

The US Court of Appeals delivered a mistaken and unjust decision

Toà phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ ngày 22/2/2008 đã có một phán quyết sai lầm và bất công English translation below Ngày 23/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về...

This struggle for justice depends on all of us!

This struggle for justice depends on all of us!

Appeal of Vietnamese victims of Agent Orange/Dioxin Hanoi, June 1, 2007 The Vietnam War has passed for almost 30 years, yet several million Vietnamese are still suffering physically and mentally...

Chuyện của một người từng tham gia rải chất độc da cam

Chuyện của một người từng tham gia rải chất độc da cam

Từng phải thừa lệnh đạp những thùng chất độc da cam xuống những vùng đất của Việt Nam. Chiến tranh chưa kết thúc nhưng ông phải giải ngũ vì cuộc chiến đã cướp đi con mắt trái của ông. Và nỗi đau, niềm day dứt, oán hận chiến tranh mãi đeo đẳng suốt cuộc đời khi ba người con trai của ông đã ra đi vĩnh viễn bởi di chứng của chất độc da cam…