Deadly defoliants

Deadly defoliants

By CBC News Online The chemical colours The names for the chemical defoliants come from the Vietnam War where the name signified the identifying...

Agent Orange: Grim Legacy

Agent Orange: Grim Legacy

“The parents know the progression of the disease. The younger one will get worse, like his brother, ” Dr. Binh says.

Chuyện của một người từng tham gia rải chất độc da cam

Chuyện của một người từng tham gia rải chất độc da cam

Từng phải thừa lệnh đạp những thùng chất độc da cam xuống những vùng đất của Việt Nam. Chiến tranh chưa kết thúc nhưng ông phải giải ngũ vì cuộc chiến đã cướp đi con mắt trái của ông. Và nỗi đau, niềm day dứt, oán hận chiến tranh mãi đeo đẳng suốt cuộc đời khi ba người con trai của ông đã ra đi vĩnh viễn bởi di chứng của chất độc da cam…